تبلیغات
انجام پایان نامه برق - پایان نامه دیسپاچینگ اقتصادی سیستم قدرت (حل مسئله پخش بار اقتصادی)

ابزار لودینگ وبلاگ

|

ابزارهای وبلاگ نویسی

در سیستم ها و شبکه های قدرت تعدادی واحد تولیدی وجود دارند که هدف آنها تأمین بارهای شبکه می باشد که برابری توان تولیدی و میزان بار شبکه در هر لحظه قید اساسی در سیستم قدرت است. از طرفی بهره برداری از شبکه بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصادی چندان مورد توجه بهره برداران نمی باشد. در واقع، همواره آنها به دنبال آن هستند که با هدف حداقل سازی هزینه های بهره برداری بتوانند قیود فنی در سیستم های قدرت را تأمین نمایند، از این رو بحث پخش بار اقتصادی (Economic Dispatching) در دنیای امروز مهم ترین هدف توزیع انرژی در مراکز تولید (نیروگاه ها) است. به این واقعیت باید توجه داشت که ظرفیت نامی و نصب شده ژنراتورها معمولاً بسیار بزرگ تر از بارهای موجود در شبکه می باشد و از آنجا که پخش بار اقتصادی مقدمه ای بر برنامه ریزی مشارکت واحدها (Unit Commitment (UC می باشد، میتوان این شرایط را به راحتی در نرم افزار GAMS شبیه سازی کرد.

برای انتخاب دقیق تر موضوع در مبحث 
"پایان نامه پخش بار بهینه"
 با شماره 09303023303 تماس بگیرید.طبقه بندی: انتخاب موضوع پایان نامه برق، مشاوره پایان نامه، انجام پایان نامه برق،
برچسب ها: پخش بار اقتصادی، شبیه سازی دیسپاچینگ، شبیه سازی با GAMS، پخش بار بهینه،

  • زمرد آگهی
  • آریس موب
  • گسیختن
  • شمال غرب

  • IranSkin go Up
    Online User