تبلیغات
انجام پایان نامه برق - پایان نامه کنترل فرکانس در شبکه قدرت (2)

ابزار لودینگ وبلاگ

|

ابزارهای وبلاگ نویسی

تاریخ : سه شنبه 12 مرداد 1395 | 10:30 ب.ظ | نویسنده : مشاور پایان نامه:
سئوال: چـرا فرکـانس سیسـتم میل به تغییر دارد؟ 

در پاسخ به این سوال باید گفت کـه فرکـانس سیسـتم ارتبـاط تنگـاتنگی بـا تعادل توان اکتیو در کل شبکه دارد. در شرایط عادی، ژنراتور هـای سیسـتم با هماهنگی کاملی کار می کنند و به کمک یکدیگر توان مورد نیـاز بـار­­­­هـای کل شبکه را در هر لحظه به همـراه تلفـات اکتیـو سیسـتم انتقـال تـأمین مـی­نمایند. تلفات اکتیو سیستم انتقـال ، شـامل تلفـات اهمـی تجهیـزات مختلـف سیستم انتقال ( خط کابل و ... ) ، تلفات کرونا در خطـوط ، تلفـات هسـته در ترانسفورماتور ها و نراتور ها و ... می باشـد . بایـد توجـه داشـت کـه انـرژی­الکتریکی تقریبا با سرعت نور انتشار می یابد و چون نمی تواند در نقطه ای از سیستم به شکل الکتریکی ذخیره شود ، چنـین نتیجـه مـی گیـریم کـه نـرخ­تولید انرژی الکتریکی باید در هر لحظه زمانی برابر نرخ مصرف آن باشد. اگر بین تولید و مصرف تعادلی وجود نداشته باشد، آنگاه تفاضل پدید آمده در قالب انرژی جنبشی به سیستم وارد و یا از آن خارج می شود . با توجـه بـه این که انرژی جنبشی به سرعت ژنراتور بسـتگی دارد ، در نتیجـه نـا متعـادلی توان بر روی محور ژنراتور ها منجر به تغییرات سرعت محور ژنراتـور ( و طبعـاً فرکانس سیستم ) خواهد شد. 

برای مشاوره درباره "انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت" با شماره زیر تماس بگیرید.
09303023303طبقه بندی: مشاوره پایان نامه، انجام پایان نامه برق، انرژی های نو یا تولید پراکنده DG، پایان نامه ارشد برق قدرت،
برچسب ها: فرکانس در شبکه های به هم پیوسته، انجام پایان نامه برق، پیشنهاد موضوع پایان نامه برق، نگارش پروپوزال، مقاله برق قدرت، شبیه سازی پایان نامه، پایان نامه کنترل فرکانس،

  • زمرد آگهی
  • آریس موب
  • گسیختن
  • شمال غرب

  • IranSkin go Up
    Online User