تبلیغات
انجام پایان نامه برق - دانشگاه دولتی بلاروس

ابزار لودینگ وبلاگ

|

ابزارهای وبلاگ نویسی

تاریخ : دوشنبه 17 مهر 1391 | 05:51 ب.ظ | نویسنده : مشاور پایان نامه:
دانشگاه دولتی بلاروس، 30 اکتبر سال 1921 تاسیس شد. امروز دانشگاه دولتی بلاروس از مراکز پیشگام تحصیلات عالی در سیستم ملی آموزشی بلاروس به شمار می رود. این دانشگاه همچنین از مجموعه های علمی صنعتی بزرگ است که در آن به همراه دانشکده ها، مراکز و پژوهشکده های علمی تحقیقاتی و موسسه های صنعتی فعالیت می کنند. آماده سازی متخصصان با مدرک آموزش عالی در 54 رشته ی در 15 دانشکده صورت می گیرد و در 48 رشته، آماده سازی برای مقطع فوق لیسانس انجام می شود.

 

دانشگاه دولتی بلاروس دارای دانشکده ها و رشته های زیر می باشد:

 

1- دانشکده ی فیزیک

- دپارتمان فیزیک هسته ای

- دپارتمان فیزیک تئوری

- دپارتمان بیوفیزیک

- دپارتمان فیزیک لیزر و اسپکتروسکوپی

- دپارتمان فیزیک اپتیک

- دپارتمان فیزیک اجسام صلب

- دپارتمان ریاضیات عالی و فیزیک ریاضی

- دپارتمان فیزیک نیمه رسانا ها

- دپارتمان فیزیک انرژی

- دپارتمان فیزیک عمومی

- دپارتمان فیزیک هسته ای و انفورماتیک فیزیک

- دپارتمان روش های تدریس فیزیک و انفورماتیک

 

2- دانشکده ی رادیوفیزیک و الکترونیک

- دپارتمان الکترونیک فیزیک

- دپارتمان سیبرنتیک

- دپارتمان رادیوفیزیک کوانتمی و اپتوالکترونیک

- دپارتمان رادیوفیزیک

- دپارتمان انفورماتیک

- دپارتمان سیستم های هوشمند

- دپارتمان فیزیک

- دپارتمان آنالیز سیستمی

 

3- دانشکده ی ریاضیات کاربردی و انفورماتیک

- دپارتمان ریاضیات عالی

- دپارتمان ریاضیات محاسباتی

- دپارتمان ریاضیات گسسته و الگوریتم

- دپارتمان تامین اطلاعاتی نرم افزاری و ریاضی صنایع خودکار

- دپارتمان فیزیک ریاضی

- دپارتمان مدل سازی ریاضی و آنالیز داده ها

- دپارتمان مدل سازی ریاضی و کنترل

- دپارتمان پشتیبانی ریاضی سیستم های خودکار کنترل

- دپارتمان پشتیبانی ریاضی ماشین های الکترونیکی محاسباتی

- دپارتمان روش های کنترل بهینه

- دپارتمان تئوری احتمالات و ریاضیات آماری

- دپارتمان فناوری برنامه نویسی

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی سیستم های اطلاعاتی هوشمند

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی فناوری های اطلاعاتی و گرافیک رایانه ای

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی بررسی عملیات در سیستم های اطلاعاتی

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی روش های ریاضی حفاظت از اطلاعات

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی روش های آنالیز و سنتز سیستم های دینامیک

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی مدل سازی فرایندهای فیزیکی

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی آنالیز کاربردی احتمالی

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی مسائل امنیت فناوری های اطلاعاتی

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی آنالیز آماری و مدل سازی

- دفتر پشتیبانی اطلاعاتی آموزش

- آزمایشگاه آموزشی رایانه های کوچک

- آزمایشگاه آموزشی رایانه های شخصی

- آزمایشگاه آموزشی SYSTEM ADMINISTRATION و فناوری های شبکه ای

- آزمایشگاه آموزشی بهره برداری از رایانه ها

 

 

4- دانشکده ی مکانیک  ریاضی

- دپارتمان معادلات فیزیک ریاضی

- دپارتمان مکانیک تئوری و کاربردی

- دپارتمان روش های ریاضی تئوری کنترل

- دپارتمان جبرعالی

- دپارتمان معادلات دیفرانسیل

- دپارتمان آنالیز تابعی

- دپارتمان تئوری توابع

- دپارتمان روش های رقمی و برنامه نویسی

- دپارتمان هندسه، توپولوژی و روش های تدریس ریاضی

- دپارتمان ریاضی عمومی و انفورماتیک

- مرکز آموزشی فناوری های اطلاعاتی

 

5- دانشکده ی شیمی

- دپارتمان شیمی تحلیلی (آنالیتیک)

- دپارتمان پیوند های ملکولی قوی

- دپارتمان شیمی غیرارگانیک

- دپارتمان شیمی عمومی و روش های تدریس شیمی

- دپارتمان شیمی ارگانیک

- دپارتمان شیمی بنیادی و فناوری های شیمی- دارویی

- دپارتمان شیمی فیزیک

- آزمایشگاه ابزارهای فنی آموزش

 

6- دانشکده بیولوژی

- دپارتمان اکولوژی عمومی و روش های تدریس بیولوژی

- دپارتمان گیاه شناسی

- دپارتمان فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهان

- دپارتمان ژنتیک

- دپارتمان بیوشیمی

- دپارتمان فیزیولوژی انسان و حیوانات

- دپارتمان میکروبیولوژی

- دپارتمان جانورشناسی

- دپارتمان بیولوژی ملکولی

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی هیدرواکولوژی

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی مسائل کاربردی بیوشیمی دپارتمان " بیوشیمی"

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی ژنتیک ملکولی دپارتمان " میکروبیولوژی"

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی مسائل تنظیم دما دپارتمان " فیزیولوژی انسان وجانداران"

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی فیزیولوژی PLANT CELL دپارتمان " فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهان"

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی سیتوژنتیک گیاهان دپارتمان " ژنتیک"

- موزه ی جانورشناسی

- باغ گیاهان

- آزمایشگاه آموزشی هرباریا (HERBARIUM)

- ویواریم

- آزمایشگاه آموزشی فنون رایانه و ابزارهای فنی آموزش

- مرکز آموزشی علمی " ایستگاه بیولوژیکی ناروچانسک معروف به گ. گ. وینبرگ"

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی بیوشیمی تبادل مواد دپارتمان " بیوشیمی"

 

7- دانشکده ی جغرافیا

- دپارتمان اکولوژی جغرافیایی

دپارتمان ژئودزی و نقشه برداری

دپارتمان زمین شناسی دینامیک

دپارتمان زمین شناسی عمومی

دپارتمان خاک شناسی و ژئولوژی

دپارتمان جغرافی قاره ها و اقیانوس ها و روش های تدریس جغرافی

دپارتمان جغرافی اقتصادی بلاروس و کشورهای مستقل همسود (CIS)

دپارتمان جغرافی اقتصادی کشورهای دیگر

آزمایشگاه علمی تحقیقاتی دریاچه شناسی

آزمایشگاه علمی تحقیقاتی اکولوژی مناظر

موزه ی زمین شناسی

آزمایشگاه آموزشی فناوری اطلاعات

 

8- دانشکده ی روزنامه نگاری

- دپارتمان تئوری و روش شناسی روزنامه نگاری

- دپارتمان جامعه شناسی روزنامه نگاری

- دپارتمان تاریخ روزنامه نگاری

- دپارتمان فناوری های ارتباطات

- دپارتمان مطبوعات

- دپارتمان تلویزیون و رادیو

- دپارتمان سبک شناسی و ویرایش منابع

- دپارتمان روزنامه نگاری خارجی و ادبیات

- دپارتمان نقد ادبی هنری

- مرکز آموزشی فناوری های ارتباطی

 

9- دانشکده ی زبان شناسی

- دپارتمان ادبیات بلاروس و فرهنگ

- دپارتمان تئوری ادبیات

- دپارتمان تاریخ زبان بلاروسی

- دپارتمان زبان شناسی آلمانی

- دپارتمان تاریخ ادبیات بلاروس

- دپارتمان ادبیات روس

- دپارتمان زبان شناسی اسلاوی

- دپارتمان زبان روسی

- دپارتمان زبان شناسی کاربردی

- دپارتمان بلاغت و روش های تدریس زبان و ادبیات

- دپارتمان ادبیات خارجه

- دپارتمان زبان شناسی رومی

- دپارتمان ادبیات اسلاو

- دپارتمان زبان شناسی کلاسیک

- دپارتمان زبان شناسی انگلیسی

- دپارتمان زبان بلاروسی معاصر

 

10- دانشکده ی فلسفه و علوم اجتماعی

- دپارتمان فلسفه و روش های علوم

- دپارتمان جامعه شناسی

- دپارتمان روانشناسی

- دپارتمان ارتباطات اجتماعی

- دپارتمان فلسفه ی فرهنگ

- فعالیت علمی

- همکاری های بین المللی

- ژورنال " فلسفه و علوم اجتماعی"

 

11- دانشکده ی اقتصاد

- دپارتمان انفورماتیک اقتصادی و اقتصاد ریاضی

- دپارتمان اقتصاد تئوری و نهادی (INSTITUTIONAL ECONOMICS)

- دپارتمان تئوری اقتصادی

- دپارتمان اقتصاد بانک و دارایی

- دپارتمان مدیریت

- کتابخانه ی الکترونیکی

- همکاری های بین المللی

 

12- دانشکده ی تاریخ

- دپارتمان تاریخ بلاروس زمان قدیم و قرون وسطی

- دپارتمان تاریخ بلاروس زمان جدید

- دپارتمان تاریخ روسیه

- دپارتمان اسلاوهای جنوبی و غربی

- دپارتمان باستان شناسی و دروس تخصصی تاریخی

- دپارتمان ریشه شناسی

- دپارتمان نژاد شناسی، موزه داری و تاریخ هنر

- آزمایشگاه آموزشی امورموزه

- آزمایشگاه آموزشی تاریخ فرهنگ ملی بلاروس

- آزمایشگاه آموزشی ابزارهای فنی آموزش

- دفتر علوم تاریخی

- آزمایشگاه آموزشی انفورماتیک

 

13- دانشکده ی حقوق

 

- دپارتمان تئوری و تاریخ دولت و حقوق

- دپارتمان حقوق مشروطه

- دپارتمان حقوق مدنی

- دپارتمان فرایند مدنی و حقوق کاری

- دپارتمان حقوق اکولوژی و کشاورزی

- دپارتمان حقوق دارایی و تنظیم کردن حقوقی فعالیت های شهری

- دپارتمان حقوق جنایی

- دپارتمان فرایند جنایی و نظارت دادستانی

- دپارتمان امورجنایی

- دپارتمان علوم سیاسی

- آزمایشگاه آموزشی قانون گذاری

- آزمایشگاه آموزشی امورجنایی

- آزمایشگاه آموزشی فناوری های سیاسی دپارتمان علوم سیاسی

- آزمایشگاه آموزشی انفورماتیک و ابزارهای فنی آموزش

- آزمایشگاه آموزشی فناوری های ابداعی آموزش

- آزمایشگاه آموزشی " کلینیک حقوقی"

- دفتر آموزشی تئوری و تاریخ دولت و حقوق

- دفتر آموزشی حقوق مشروطه

- دفتر آموزشی انفورماتیک حقوقی

- آزمایشگاه علمی تحقیقاتی دانشجویی مسائل جنایی

- موزه ی حقوق شناسی

- کتابخانه

 

14- دانشکده ی روابط بین الملل

- دپارتمان روابط بین الملل

- دپارتمان حقوق بین الملل

- دپارتمان روابط بین المللی اقتصادی

- دپارتمان خدمات دیپلماتیک و کنسولی

- دپارتمان توریسم بین المللی

- دپارتمان زبان های شرقی

- دپارتمان امور گمرکی

- دپارتمان حقوقی بین المللی، شخصی و اروپایی

- دپارتمان تئوری و روش های تدریس زبان روسی به عنوان زبان خارجی

- دپارتمان زبان انگلیسی تخصص های علوم انسانی

- دپارتمان زبان انگلیسی تخصص های علوم اقتصاد

- دپارتمان زبان های آلمانی

- دپارتمان زبان های رومی

- مرکز تحقیقات بین المللی

 

15- دانشکده ی علوم انسانی

- دپارتمان دروس عمومی علمی

- دپارتمان فناوری های اطلاعاتی

- دپارتمان اکولوژی انسان

- دپارتمان طراحی

- دپارتمان روانشناسی عمومی و بالینی

- دپارتمان مدیریت و سازماندهی سلامتی

16- دانشکده ی علوم نظامی

 

17- بخش پیش دانشگاهی

  • زمرد آگهی
  • آریس موب
  • گسیختن
  • شمال غرب

  • IranSkin go Up
    Online User