دانشگاه دولتی ملی فنی بلاروس در سال 1920 افتتاح شد. این دانشگاه، از 15 دانشکده، 109 دپارتمان و 5 شاخه از دپارتمان ها در صنعت، تشکیل شده است. بخش علمی تحقیقاتی شامل 46 آزمایشگاه علمی تحقیقاتی، موسسه ی بین المللی آموزش از راه دور و 3 موسسه ی بالا بردن صلاحیت ها و آموزش متخصصان و شاخه های آن ها می باشد. هم اکنون در این دانشگاه، 1600 استاد مشغول به تدریس هستند که بیش از 50% از آن ها عضو وابسته ی آکادمی ملی علوم بلاروس به شمار می روند.

دانشکده های دانشگاه دولتی ملی فنی بلاروس

- دانشکده ی تراکتورسازی

- دانشکده ی معدن و اکولوژی مهندسی

- دانشکده ی ساخت ماشین

- دانشکده ی مکانیکی فناوری

- دانشکده ی بازاریابی، مدیریت و کارفرمایی

- دانشکده ی انرژی

- دانشکده ی فناوری های اطلاعاتی و فنون رباتیک

- دانشکده ی فناوری های مدیریت و HUMANITARIZATION

- دانشکده ی مهندسی آموزشی

- دانشکده ی ساخت انرژی ( POWER CONSTRUCTION)

- دانشکده ی معماری

- دانشکده ی ساختمان سازی

- دانشکده ی ساخت قطعات

- دانشکده ی حمل و نقل

- دانشکده ی نظامی فنی

- دانشکده ی همکاری های بین المللی

 

آماده سازی دانشجویان دکترا، در گرایش های زیر انجام می شود:

1- تئوری مکانیک

2- مکانیک اجسام صلب قابل تغییر شکل

3- مکانیک مایعات، گاز و پلاسما

4- اپتیک

5- فیزیک حرارت و فنون حرارتی تئوری

6- فیزیک لیزر

7- شناخت ماشین، سیستم های انتقال و قطعات ماشین ها

8- ربات ها، مکاترونیک و سیستم های رباتیک

9- فناوری و تجهیزات و پردازش فیزیکی فنی

10- فناوری ماشین سازی

11- جوشکاری، فرایند های مربوط و فناوری

12- استانداردسازی و کنترل کیفیت محصولات

13- موتورهای حرارتی

14- ماشین های چرخی و زنجیری

15- ماشین های جاده ای، ساختی و LIFTING-TRANSPORT

16- ماشین های معدن

17- مجموعه های الکتروتکنیک و سیستم ها

18- دستگاه ها و روش های اندازه گیری برطبق نوع اندازه گیری

19- فناوری ساخت قطعات

20- مترولوژی و پشتیبانی مترولوژیک

21- دستگاه ها، سیستم ها و محصولات برای مصارف پزشکی

22- آنالیز سیستمی، کنترل و پردازش اطلاعات

23- سیستم های اتوماسیون طراحی

24- ایستگاه های الکتریکی و سیستم های الکتروانرژی

25- انرژی حرارتی صنعتی

26- ایستگاه های الکتریکی حرارتی، سیستم های انرژی آن ها و واحد ها

27- شناخت فلزات، پردازش حرارتی فلزات و آلیاژها

28- متالورژی فلزات سیاه، رنگی و کم یاب

29- صنعت ریخته گری

30- پردازش فلزات با فشار

31- متالورژی پوردی و مواد کامپوزیت

32- بهره بردای از حمل و نقل خودرو

33- سازه های ساختی و ساختمان ها

34- اساس و فوندانسیون، بنای زیرزمینی

35- تجهیزات حرارتی، تهویه ی هوا، تجهیزات گازی و روشنایی

36- تجهیزات آب، کانال، سیستم های ساختی حفاظت از منابع آب

37- مواد ساختی و محصولات

38- هیدورتکنیک و آبادسازی زمین ها

39- فناوری و سازماندهی ساخت

40- طراحی وساخت جاده ها، متروپولیتن، فرودگاه ها، پل ها و تونل های ترابری

41- هیدرولیک و هیدورلوژی مهندسی

42- مکانیک ساخت

43- تئوری و تاریخ معماری، ساخت دوباره و احیای میراث هنری معماری

44- معماری ساختمان ها و اماکن شهری روستایی

45- فناوری و تجهیزات برای ساخت نیمه رساناها، مواد و دستگاه های فنون الکترونیک

46- اقتصاد و مدیریت اقتصاد ملی

47- تئوری و روش تدریس حرفه ای

48- غنی سازی مواد معدنی

49- ژئومکانیک، تخریب سنگ ها، ایرودینامیک معدنی و فیزیک حرارت معدنی

50- ژئو تکنولوژی ( زیر زمینی، باز و ساختی)