تبلیغات
انجام پایان نامه برق - دانشگاه دولتی انفورماتیک و رادیوالکترونیک بلاروس

ابزار لودینگ وبلاگ

|

ابزارهای وبلاگ نویسی


دانشگاه دولتی انفورماتیک و رادیوالکترونیک بلاروس، 15 مارس سال 1964 تاسیس شد. در سیستم ملی آموزشی جمهوری بلاروس، این دانشگاه یکی از مراکز پیشگام در زمینه ی انفورماتیک و رادیوالکترونیک می باشد. بیش از سیزده هزار دانشجو از جمله دانشجویان خارجی در ده دانشکده و سی هشت دپارتمان این دانشگاه به صورت روزانه، شبانه و آموزش از راه دور تحصیل می کنند. بسیاری از استاد ها و همکاران علمی این دانشگاه برای تدریس ( ارائه ی LECTURE )، به دانشگاه های برتر کانادا، امریکا، آلمان، پرتغال، اسپانیا، چین، لهستان و کشورهای دیگر دعوت می شوند.

دانشکده های دانشگاه دولتی انفورماتیک و رادیوالکترونیک بلاروس به شرح زیر می باشند:

1- دانشکده ی طراحی رایانه ای

- دپارتمان ابزارهای رادیوالکترونیکی

- دپارتمان الکترونیکی رایانه ای

- دپارتمان فنون الکترونیک و فناوری

- دپارتمان گرافیک مهندسی

- دپارتمان شیمی

- دپارتمان روانشناسی مهندسی و ارگونومیک

- دپارتمان اکولوژی

- دپارتمان زبان های خارجه شماره ی 1

 

2- دانشکده ی فناوری های اطلاعاتی و کنترل

- دپارتمان سیستم های کنترل

- دپارتمان فناوری های اطلاعاتی سیستم های خودکار

- دپارتمان روش های رایانه ای و برنامه نویسی

- دپارتمان فناوری های اطلاعاتی هوشمند

- دپارتمان اصول تئوری الکتروتکنیک

- دپارتمان دروس علوم انسانی

-

3- دانشکده ی رادیوتکنیک و الکترونیک

دپارتمان دستگاه های رادیوتکنیکی

- دپارتمان سیستم های رادیوتکنیک

- دپارتمان میکرو و نانوالکترونیک

- دپارتمان آنتن ها و دستگاه های بافرکانس خیلی بالا

- دپارتمان الکترونیک

4- دانشکده ی سیستم های رایانه ای و شبکه ها

- دپارتمان انفورماتیک

- دپارتمان ماشین های الکترونیکی رایانه ای

- دپارتمان نرم افزارهای فناوری های اطلاعاتی

- دپارتمان ریاضیات عالی

- دپارتمان فیزیک

- دپارتمان فلسفه

5- دانشکده ی مخابرات

- دپارتمان مترولوژی و استاندارد سازی

- دپارتمان شبکه ها و دستگاه های مخابرات

- دپارتمان سیستم های مخابرات

- دپارتمان حفاظت از اطلاعات

- دپارتمان تربیت بدنی

- دپارتمان بین دانشگاهی شکوفایی ورزشی

 

6- دانشکده ی مهندسی اقتصادی

- دپارتمان مدیریت

- دپارتمان اقتصاد

- دپارتمان انفورماتیک اقتصادی

- دپارتمان زبان های خارجه ی 2

 

7- دانشکده ی آموزش غیرحضوری

دانشجویان در طول تحصیل در این دانشکده، در دپارتمان های زیر تحصیل می کنند:

- دپارتمان آنتن ها و دستگاه های بافرکانس خیلی بالا

- دپارتمان زبان های روسی و بلاروسی

- دپارتمان ریاضیات عالی

- دپارتمان روش های محاسباتی و برنامه نویسی

- دپارتمان دروس علوم اجتماعی

- دپارتمان حفاظت از اطلاعات

- دپارتمان گرافیک مهندسی

- دپارتمان روانشناسی مهندسی و ارگونومیک

- دپارتمان زبان های خارجه ی 1

- دپارتمان زبان های خارجه 2

- دپارتمان فناوری های اطلاعاتی هوشمند

- دپارتمان انفورماتیک

- دپارتمان فناوری های اطلاعاتی سیستم های خودکار

- دپارتمان مدیریت

- دپارتمان مترولوژی و استانداردسازی

- دپارتمان میکرو و نانوالکترونیک

- دپارتمان نرم افزارهای فناوری های اطلاعاتی

- دپارتمان سیستم های رادیوتکنیک

- دپارتمان دستگاه های رادیوتکنیک

- دپارتمان ابزارهای رادیوالکترونیک

- دپارتمان شبکه ها و دستگاه های مخابرات

- دپارتمان سیستم های مخابرات

- دپارتمان سیستم های کنترل

- دپارتمان اساس تئوری الکتروتکنیک

- دپارتمان فیزیک

- دپارتمان فلسفه

- دپارتمان شیمی

- دپارتمان اکولوژی

- دپارتمان اقتصاد

- دپارتمان انفورماتیک اقتصادی

- دپارتمان الکترونیک

- دپارتمان فنون الکترونیکی و فناوری

- دپارتمان ماشین های محاسباتی الکترونیکی

- دپارتمان ابزارهای محاسباتی الکترونیکی

 

8- دانشکده ی آموزش پیوسته و راه دور

دانشجویان در طول تحصیل در این دانشکده در دپارتمان های زیر تحصیل می کنند:

- دپارتمان زبان های روسی و بلاروسی

- دپارتمان ریاضیات عالی

- دپارتمان روش های محاسباتی و برنامه نویسی

- دپارتمان دروس علوم اجتماعی

- دپارتمان حفاظت از اطلاعات

- دپارتمان گرافیک مهندسی

- دپارتمان روانشناسی مهندسی و ارگونومیک

- دپارتمان زبان های خارجه ی 1

- دپارتمان زبان های خارجه 2

- دپارتمان فناوری های اطلاعاتی هوشمند

- دپارتمان انفورماتیک

- دپارتمان فناوری های اطلاعاتی سیستم های خودکار

- دپارتمان مدیریت

- دپارتمان مترولوژی و استانداردسازی

- دپارتمان نرم افزارهای فناوری های اطلاعاتی

- دپارتمان ابزارهای رادیوالکترونیک

- دپارتمان شبکه ها و دستگاه های مخابرات

- دپارتمان سیستم های مخابرات

- دپارتمان سیستم های کنترل

- دپارتمان اساس تئوری الکتروتکنیک

- دپارتمان فیزیک

- دپارتمان فلسفه

- دپارتمان شیمی

- دپارتمان اکولوژی

- دپارتمان اقتصاد

- دپارتمان انفورماتیک اقتصادی

- دپارتمان الکترونیک

 

9- دانشکده ی آماده سازی پیش دانشگاهی و گرایش های حرفه ای

10-دانشکده ی جنگ

دانشجویان در مقطع دکترا، گرایش های زیر را دنبال می کنند:

- تخصص های ریاضی - فیزیک

1- رادیو فیزیک

2- الکترونیک فیزیکی

3- اپتیک

4- فیزیک حالت متراکم (CONDENSED STATE PHYSICS )

5- نانو تکنولوژی و مواد نانو ( در الکترونیک )

- تخصص های فنی

- تخصص های فنی

1- الکتروتکنیک تئوری

2- ابزارهای اندازه گیری رادیویی

3- مترولوژی و پشتیبانی مترولوژیکی

4- دستگاه ها، سیستم ها و محصولات برای مقاصد پزشکی

5- رادیو تکنیک، از جمله سیستم ها و دستگاه های تلویزیون

6- مکان یابی رادیویی و جهت یابی رادیویی

7- آنالیز سیستمی، کنترل و پردازش اطلاعات

8- اجزا و دستگاه های فنون رایانه ای و سیستم های کنترل

9- اتوماسیون کردن و کنترل فرایند های فناوری و صنایع

10- پشتیبانی ریاضی و نرم افزار ماشین های محاسباتی، مجموعه ها و شبکه های رایانه ای

11- سیستم های اتوماسیون طراحی

12- ماشین های محاسباتی، مجموعه ها و شبکه های رایانه ای

13- اساس تئوری انفورماتیک

14- مدل سازی ریاضی، روش های رقمی و کمپلکس های برنامه ها

15- روش ها و سیستم های حفاظت از اطلاعات، امنیت اطلاعاتی

16- فناوری و مواد نانو

17- امنیت کار

18- امنیت در شرایط اضطراری

19- SOLID STATE ELECTRONICS، دستگاه های رادیوالکترونیک، میکرو و نانو الکترونیک، دستگاه های بر مبنای اثرکوانتم

20- فناوری و تجهیزات برای تولید نیمه رساناها، مواد و دستگاه های فنون الکترونیک

تخصص های اقتصادی

1- اقتصاد و مدیریت اقتصاد ملی

2- روش های ریاضی و ابزاری اقتصاد


  • زمرد آگهی
  • آریس موب
  • گسیختن
  • شمال غرب

  • IranSkin go Up
    Online User