تبلیغات
انجام پایان نامه برق - آکادمی ملی علوم بلاروس

ابزار لودینگ وبلاگ

|

ابزارهای وبلاگ نویسی

آکادمی ملی علوم بلاروس در اکتبر سال 1928 تاسیس و در یکم ژانویه ی 1929 به صورت رسمی تحت عنوان آکادمی علوم بلاروس افتتاح شد. این آکادمی، از مراکز پیشگام در تحقیقات در بلاروس می باشد که دانشمندان بسیاری را از مراکز علمی گوناگون به هم پیوند می دهد. در آکادمی ملی علوم بلاروس، 17700 محقق، تکنسین و پرسنل پشتیبانی مشغول به کار هستند. زیر مجموعه های اصلی آکادمی ملی علوم بلاروس، شاخه های آکادمی علوم می باشند که در حال

حاضر، این آکادمی در قالب ساختار خود، دارای 7شاخه است:

1- شاخه ی علوم کشاورزی

2- شاخه ی علوم زیستی

3- شاخه ی هنر و علوم انسانی

4- شاخه ی علوم پزشکی

5- شاخه ی فیزیک، ریاضی و انفورماتیک

6- شاخه ی علوم فیزیک فنی

7- شاخه ی شیمی و علوم زمین

تشکیلات علمی آکادمی ملی علوم بلاروس از اشخاص حقوقی اصلی آن به شمار می روند که از آن ها می توان به مراکز علمی کاربردی گرایش های اصلی علمی (که بر اساس تصمیم رییس جمهور بلاروس تاسیس می شوند)، همچنین مراکز و تشکیلات دیگری که موسسه ها در حیطه ی قانونی خود آن ها را سازمان می دهند نام برد. همچنین شرکت ها و موسسه های واحد جمهوری ( رسپابلیک) و اتحادیه های این موسسه ها دراین لیست قرار می گیرند.

اتحادیه های علمی صنعتی

1- اتحادیه علمی صنعتی فناوری ها و محصولات شیمیایی

2- اتحادیه علمی صنعتی بیوتکنولوژی و سنتز شیمیایی

پژوهشکده های علمی کاربردی

1- پژوهشکده ی علمی کاربردی منابع زیستی

2- پژوهشکده ی علمی کاربردی دامداری

3- پژوهشکده ی علمی کاربردی کشاورزی

4- پژوهشکده ی علمی کاربردی کشت سیب زمینی و میوه داری

5- پژوهشکده ی علمی کاربردی شناخت مواد

6- پژوهشکده ی علمی کاربردی مکانیزه کردن کشاورزی

7- پژوهشکده ی علمی کاربردی خواروبار

8- پژوهشکده ی علمی کاربردی بین رشته ای سیستم های شناسایی و عملیات الکترونیکی

مراکز و انیستیتوهای علمی

1- انستیتو ناحیه ای کشاورزی ویتبسک

2- انستیتو ناحیه ای باغبانی و مهندسی فضای سبز گرودننسک

3- انستیتو شیمی بیو ارگانیک

4- انستیتو بیو فیزیک و مهندسی سلول

5- انستیتو ژنتیک و زیست شناسی سلولی

- مرکز ملی هماهنگی امنیت زیستی

6- انستیتو دفاع از گیاهان

7- پژوهشکده هنرشناسی، مردم نگاری و فولکلور معروف به ک. کرپیوا

8- انستیتو تاریخ

9- انستیتو جنگل

10- انستیتو "کتان"

11- انستیتو ریاضی

12- انستیتو بهبود زمین

13- انستیتو مکانیک سیستم های فلزی پلیمری معروف به و. آ. بلی

14- انستیتو میکروبیولوژی

15- انستیتو صنایع گوشت وشیر

16- انستیتو شیمی عمومی و غیر آلی

17- انستیتو سبزی کاری

18- انستیتو متالورژی پودری

19- انستیتو خاک شناسی و شیمی کشاورزی

20- انستیتو باغداری

21- انستیتو باغداری و سبزی کاری

22- انستیتو فیزیک کاربردی

23- انستیتو به کارگیری از طبیعت

24- انستیتو رادیو بیولوژی

25- انستیتو ماهیگیری

26- انستیتو تحقیقات سیستمی در صنایع کشاورزی

27- انستیتو جامعه شناسی

28- انستیتو انتقال جرم و حرارت معروف به آ.و. لیکف

29- انستیتو آکوستیک فنی

30- انستیتو فناوری فلزات

31- انستیتو فیزیک معروف به ب. ای. استپانف

32- انستیتو شیمی فیزیکی آلی

33- انستیتو فیزیولوژی

34- انستیتو فلسفه

35- انستیتو شیمی مواد جدید

36- انستیتو اقتصاد

37- انستیتو گیاه شناسی تجربی معروف به و.ف. کوپرویچ

38- انستیتو دامپزشکی تجربی معروف به اس. ان. ویشلسکی

39- انستیتو انرژی

40- انستیتو زبان و ادبیات معروف به یا. کولاس و یا. کوپالا

41- انستیتو علمی مهندسی "سیستم های ژئو اطلاعاتی"

42- مرکز علمی تحقیقاتی مسائل حفظ منابع

43- مرکز علمی تحقیقاتی " پژوهشکده فارماتولوژی و بیو شیمی"

44- مرکز علمی تحقیقاتی " فناوری های اپتو الکترونیکی و دیود های نور افشان"

- پژوهشکده واحد جمهوری " آکادم فارم"

45- پژوهشکده اتحادیه ای ماشین سازی

46- پژوهشکده اتحادیه ای مسائل انفورماتیک

47- پژوهشکده اتحادیه ای تحقیقات هسته ای و انرژی " سوسنی"

48- پژوهشکده کشاورزی اکولوژی پالسک

49- پژوهشکده مهندسی فضای سبز پالسک

50- انستیتو فیزیک فنی

51- انستیتو مانیتورینگ ژئوفیزیک

52- انستیتو آنالیز سیستمی و تحقیقات استراتژیک

53- انستیتو مرکزی باغ گیاهان

در تشکیلات علمی آکادمی علوم، هیئت های علمی وجود دارد که ترتیب انتخاب اعضا و صلاحیت آن ها توسط اساسنامه ی آکادمی ملی علوم بلاروس و همچنین اساسنامه های تشکیلات یاد شده تعیین می گردند. همچنین در پژوهشکده های علمی کاربردی آکادمی علوم، شوراهایی وجود دارند که ترتیب شکل گیری و صلاحیت آن ها توسط آیین نامه پژوهشکده های علمی کاربردی آکادمی ملی علوم بلاروس و اساسنامه های این مراکز مشخص می شوند.

ایجاد مقطع دکترا، اولین شکل آماده سازی کادر علمی از زمان تاسیس این آکادمی بود. 12 ژانویه ی سال 1931، در سیستم آکادمی علوم بلاروس، موسسه ای ایجاد شد که به آن دانشجویان دکترا از موسسه های آموزش عالی اعزام می شدند. گفته می شود که از این زمان در بلاروس آماده سازی منظم کادرهای علمی آغاز شد. در یکم ژانویه ی سال 2008، در مقطع دکترای آکادمی علوم بلاروس 638 دانشجو مشغول به تحصیل بودند که 444 نفر به صورت حضوری و 194 به صورت غیر حضوری تحصیل می کردند.

جذب دانشجویان دکترا در آکادمی ملی علوم بلاروس، در گرایش های زیر صورت می گیرد:

علوم ریاضی فیزیک

1- معادلات دیفرانسیل – انستیتو ریاضی و انستیتو فناوری فلزات

2- منطق ریاضی، جبر و تئوری اعداد – انستیتو ریاضی

3- ریاضیات محاسباتی – انستیتو ریاضی

4- ریاضیات گسسته و سیبرنتیک ریاضی – انستیتو ریاضی و اتحادیه ی موسسه ی مسائل انفورماتیک

5- دینامیک، استحکام ماشین ها، ابزار و دستگاه ها – اتحادیه ی موسسه ی ماشین سازی

6- فیزیک تئوری – انستیتو فیزیک معروف به ب. ای. استپانف

7- اپتیک - انستیتو فیزیک معروف به ب. ای. استپانف

8- فیزیک حالت متراکم ( CONDENSED STATE PHYSICS) - انستیتو فیزیک معروف به ب. ای. استپانف، انستیتو علمی کاربردی شناخت مواد، انستیتو آکوستیک فنی، اتحادیه ی موسسه ی ماشین سازی، انستیتو مکانیک سیستم های فلزی پلیمری معروف به و. آ. بلی

9- فیزیک پلاسما - انستیتو فیزیک معروف به ب. ای. استپانف

10- فیزیک نیمه رسانا ها - انستیتو علمی کاربردی شناخت مواد

11- فیزیک حرارت و فنون حرارتی تئوریک – انستیتو انتقال جرم و حرارت معروف به آ. و. لیکف، اتحادیه ی موسسه ی تحقیقات انرژی و هسته ای ( سسنی)

12- فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی - انستیتو فیزیک معروف به ب. ای. استپانف و اتحادیه ی موسسه ی تحقیقات انرژی و هسته ای ( سسنی)

13- فیزیک شیمی از جمله فیزیک احتراق و انفجار - انستیتو انتقال جرم و حرارت معروف به آ. و. لیکف

14- فیزیک لیزر - انستیتو فیزیک معروف به ب. ای. استپانف

15- فیزیک انرژی های بالا - انستیتو فیزیک معروف به ب. ای. استپانف

علوم شیمی

1- شیمی آلی – انستیتو شیمی فیزیکی ارگانیک، انستیتو شیمی مواد جدید و انستیتو شیمی بیوارگانیک

2- شیمی فیزیک - انستیتو شیمی فیزیکی ارگانیک، انستیتو شیمی عمومی و غیرارگانیگ و انستیتو شیمی مواد جدید

3- پیوند های ( ترکیبات) ملکولی قوی - انستیتو شیمی فیزیکی ارگانیک

4- شیمی بیوارگانیک – انستیتو شیمی بیوارگانیک

5- شیمی کلوئید و مکانیک فیزیکی شیمی – انستیتو شیمی عمومی و غیرارگانیگ

6- رادیو شیمی - اتحادیه ی موسسه ی تحقیقات انرژی و هسته ای ( سسنی)

علوم بیولوژیکی

1- رادیوبیولوژی - اتحادیه ی موسسه ی تحقیقات انرژی و هسته ای ( سسنی)، انستیتو رادیو بیولوژی

2- بیوفیزیک – انستیتو فارماتولوژی و بیوشیمی، انستیتو بیوفیزیک و مهندسی سلول

3- بیوشیمی – انستیتو شیمی بیوارگانیک، انستیتو فارماتولوژی و بیوشیمی، انستیتو بیوفیزیک و مهندسی سلول و انستیتو مرکزی باغ گیاهان

4- گیاه شناسی - انستیتو مرکزی باغ گیاهان، انستیتو گیاه شناسی تجربی معروف به و. اف. کوپرویچ

5- میکروبیولوژی – انستیتو میکروبیولوژی

6- جانورشناسی – انستیتو علمی کاربردی منابع زیستی

7- حشره شناسی - پژوهشکده ی علمی کاربردی منابع زیستی

8- آبزی شناسی - پژوهشکده ی علمی کاربردی منابع زیستی

9- فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهان - انستیتو بیوفیزیک و مهندسی سلول، انستیتو مرکزی باغ گیاهان و انستیتو گیاه شناسی تجربی معروف به و. اف. کوپرویچ

10- فیزیولوژی- انستیتو فیزیولوژی

11- مردم شناسی – انستیتو هنرشناسی، مردم نگاری و فولکلور معروف به ک. کراپیوا

12- ژنتیک – انستیتو ژنتیک و زیست شناسی سلولی

13- اکولوژی - انستیتو گیاه شناسی تجربی معروف به و. اف. کوپرویچ، انستیتو مرکزی باغ گیاهان و پژوهشکده ی علمی کاربردی منابع زیستی

14- هیدروبیولوژی- پژوهشکده ی علمی کاربردی منابع زیستی

15- انگل شناسی - پژوهشکده ی علمی کاربردی منابع زیستی، انستیتو دامپزشکی تجربی معروف به اس. ان. ویشلسکی

16- بیوتکنولوژی – انستیتو ژنتیک و زیست شناسی سلولی، انستیتو میکروبیولوژی

17- قارچ شناسی - انستیتو گیاه شناسی تجربی معروف به و. اف. کوپرویچ

 

علوم فنی

1- شناخت مواد - انستیتو فیزیک فنی، انستیتو فناوری فلزات، انستیتو مکانیک سیستم های فلزی پلیمری معروف به و. آ. بلی، انستیتو مسائل حفظ منابع

2- آشنایی با ماشین، سیستم های انتقال و قطعات ماشین ها – اتحادیه ی موسسه ی ماشین سازی

3- اصطحکاک و فرسایش در ماشین ها - انستیتو مکانیک سیستم های فلزی پلیمری معروف به و. آ. بلی، انستیتو مسائل حفظ منابع

4- فناوری ماشین سازی – انستیتو فیزیک فنی و اتحادیه ی موسسه ی ماشین سازی

5- روش های کنترل و تشخیص در ماشین سازی – انستیتو فیزیک کاربردی

6- فناوری و تجهیزات پردازش مکانیکی و فیزیکی فنی - پژوهشکده ی فیزیک فنی

7- فناوری و ماشین های پردازش به وسیله ی فشار- پژوهشکده ی فیزیک فنی

8- ماشین های چرخی و زنجیری- اتحادیه ی موسسه ی ماشین سازی

9- دستگاه های اندازه گیری رادیویی - انستیتو فیزیک کاربردی

10- دستگاه ها و روش های کنترل ابزارهای محیط، مواد و فرآورده ها - انستیتو فیزیک کاربردی

11- آنالیز سیستمی، کنترل و پردازش اطلاعات – اتحادیه ی مسائل انفورماتیک

12- اجزا و دستگاه های رایانه ای و سیستم های کنترل - انستیتو فیزیک معروف به ب. ای. استپانف

13- الگوریتم ها و نرم افزارهای ماشین های محاسباتی، مجموعه ها و شبکه های رایانه ای - اتحادیه ی مسائل انفورماتیک

14- سیستم های اتوماسیون کردن طراحی - اتحادیه ی مسائل انفورماتیک و اتحادیه ی موسسه ی ماشین سازی

15- مدل سازی ریاضی، روش های رقمی و مجموعه های برنامه ها - اتحادیه ی مسائل انفورماتیک

16- تاسیسات انرژی هسته ای از جمله طراحی، بهره برداری و خارج کردن از بهره برداری - اتحادیه ی موسسه ی تحقیقات انرژی و هسته ای ( سسنی)

17- انرژی حرارتی صنعتی - انستیتو انتقال جرم و حرارت معروف به آ. و. لیکف

18- تاسیسات انرژی بر اساس منابع تجدید پذیر انرژی – پژوهشکده ی علمی کاربردی مکانیزه کردن کشاورزی

19- شناخت فلزات و پردازش گرمایی فلزات - پژوهشکده ی فیزیک فنی

20- صنایع ریخته گری - انستیتو فناوری فلزات

21- پردازش فلزات به وسیله ی فشار - پژوهشکده ی فیزیک فنی و انستیتو آکوستیک فنی

22- متالورژی پودری و مواد کامپوزیتی - اتحادیه ی موسسه ی ماشین سازی

23- شیمی و فناوری سوخت و فرآورده های مخصوص – انستیتو مسائل به کارگیری از منابع طبیعی و اکولوژی

24- فناوری مواد سیلیکاتی و مواد دیرگداز غیرفلزی – انستیتو شیمی عمومی و غیرارگانیک

25- فناوری پردازش، نگهداری و اصلاح نباتات دانه ای، میوه جات و انگورکاری – پژوهشکده ی علمی کاربردی خواروبار

26- فناوری محصولات گوشتی، لبنیاتی، ماهی و صنایع برودتی – انستیتو صنایع گوشتی لبنیاتی

27- فرایندها و دستگاه های صنایع غذایی - انستیتو صنایع گوشتی لبنیاتی

28- فناوری و ابزار مکانیزه کردن کشاورزی – پژوهشکده ی علمی کاربردی مکانیزه کردن کشاورزی

29- SOLID STATE ELECTRONICS، قطعات رادیوالکترونیکی، میکرو الکترونیک و نانو الکترونیک، دستگاه های بر اساس تاثیر کوانتمی – انستیتو فیزیک معروف به و. ای. استپانف، پژوهشکده ی فیزیک فنی

30- ساخت هیدروتکنیکی –انستیتو بهبود زمین

علوم کشاورزی

1- کشاورزی عمومی - پژوهشکده ی علمی کاربردی کشاورزی

2- بهبود زمین، احیا و حفاظت از زمین ها - انستیتو بهبود زمین

3- خاک شناسی، فیزیک کشاورزی – انستیتو خاک شناسی و شیمی کشاورزی

4- پرورش نباتات و بذرکاری - پژوهشکده ی علمی کاربردی کشاورزی، انستیتو کتان، پژوهشکده ی علمی کاربردی کشت سیب زمینی و میوه داری، انستیتو سبزی کاری و انستیتو باغداری

5- سبزی کاری - انستیتو سبزی کاری

6- باغداری، انگورکاری- انستیتو باغداری

7- پرورش نباتات - پژوهشکده ی علمی کاربردی کشاورزی، انستیتو کتان، پژوهشکده ی علمی کاربردی کشت سیب زمینی و میوه داری

8- محافظات از نباتات - پژوهشکده ی علمی کاربردی کشت سیب زمینی و میوه داری، انستیتو محافظت از نباتات

9- تهیه ی علوفه ی دام و چمن کاری - انستیتو بهبود زمین

10- پرورش، اصلاح، ژنتیک و تولید مثل حیوانات مزارع – پژوهشکده ی علمی کاربردی دامپروری

11- تغذیه ی حیوانات مزارع و فناوری علوفه - پژوهشکده ی علمی کاربردی دامپروری

12- دام پروری خصوصی، فناوری تولید محصولات دامپروری - پژوهشکده ی علمی کاربردی دامپروری

13- کشت جنگلی، اصلاح و بذرپروری – انستیتو جنگل

14- مدیریت جنگل و بررسی حجم درخت های قطع شده و در حال رشد - انستیتو جنگل

15- جنگلداری، آتش سوزی های جنگل و مقابله با آن ها - انستیتو جنگل

علوم تاریخی

1- تاریخ میهنی – انستیتو تاریخ

2- باستان شناسی - انستیتو تاریخ

3- مردم نگاری، نژاد شناسی و مردم شناسی – انستیتو هنرشناسی، مردم نگاری و فلوکلور معروف به ک. کراپیوا

4- تاریخ نگاری، بررسی تئوری و روش مطالعه و به کارگیری منابع تاریخی، روش های تحقیقات تاریخی – انستیتو تاریخ

علوم اقتصاد

1- تئوری اقتصاد – انستیتو اقتصاد

2- اقتصاد و مدیریت اقتصاد ملی – انستیتو اقتصاد و انستیتو جنگل

3- اقتصاد جهانی – انستیتو اقتصاد

علوم فلسفه

1- هستی شناسی و تئوری ادارک – انستیتو فلسفه

2- تاریخ فلسفه - انستیتو فلسفه

3- فلسفه ی اخلاق - انستیتو فلسفه

4- فلسفه ی علم و فنون - انستیتو فلسفه

5- فلسفه ی اجتماعی - انستیتو فلسفه

6- دین شناسی، انسان شناسی فلسفی - انستیتو فلسفه

علوم زبان

1- ادبیات بلاروس- انستیتو زبان و ادبیات معروف به یا. کولاس و یا. کوپالا

2- ادبیات روس - انستیتو زبان و ادبیات معروف به یا. کولاس و یا. کوپالا

3- ادبیات مردم کشورهای دیگر - انستیتو زبان و ادبیات معروف به یا. کولاس و یا. کوپالا

4- تئوری ادبیات، بررسی تاریخ پیدایش و سرنوشت متون هنری و آثار دیگر- انستیتو زبان و ادبیات معروف به یا. کولاس و یا. کوپالا

5- مردم شناسی - انستیتو هنرشناسی، مردم نگاری و فلوکلور معروف به ک. کراپیوا و انستیتو زبان و ادبیات معروف به یا. کولاس و یا. کوپالا

6- زبان بلاروسی - انستیتو زبان و ادبیات معروف به یا. کولاس و یا. کوپالا

7- زبان روسی - انستیتو زبان و ادبیات معروف به یا. کولاس و یا. کوپالا

8- زبان های اسلاوی - انستیتو زبان و ادبیات معروف به یا. کولاس و یا. کوپالا

علوم پزشکی

1- سم شناسی - انستیتو فارماتولوژی و بیوشیمی

2- فارماتولوژی، فارماتولوژی کلینیک - انستیتو فارماتولوژی و بیوشیمی

علوم دامپزشکی

1- تشخیص بیماری ها و درمان حیوانات - پژوهشکده دامپزشکی تجربی معروف به اس. ان. ویشلسکی

2- میکروبیولوژی دام پزشکی، ویروس شناسی، شناخت آفات حیوانی، قارچ شناسی و بررسی سم های تولیدی توسط قارچ ها و ایمنی شناسی - پژوهشکده دامپزشکی تجربی معروف به اس. ان. ویشلسکی

3- فارماتولوژی دام پزشکی با سم شناسی - پژوهشکده دامپزشکی تجربی معروف به اس. ان. ویشلسکی

4- بهداشت دام پزشکی، اکولوژی، بهداشت حیوانات و تحقیقات دامپزشکی بهداشتی - پژوهشکده ی علمی کاربردی دامپروری و پژوهشکدهدامپزشکی تجربی معروف به اس. ان. ویشلسکی

5- مامایی دامپزشکی و فنون زیستی تولید مثل حیوانات - پژوهشکده دامپزشکی تجربی معروف به اس. ان. ویشلسکی

هنرشناسی

1- هنر تئاتر- انستیتو هنرشناسی، مردم نگاری و فلوکلور معروف به ک. کراپیوا

2- هنر موسیقی - انستیتو هنرشناسی، مردم نگاری و فلوکلور معروف به ک. کراپیوا

3- سینما، تلویزیون و دیگر هنرهای سینمایی - انستیتو هنرشناسی، مردم نگاری و فلوکلور معروف به ک. کراپیوا

4- نقاشی و مجسمه سازی و هنرهای تزیینی کاربردی و معماری - انستیتو هنرشناسی، مردم نگاری و فلوکلور معروف به ک. کراپیوا

5- تئوری و تاریخ هنر - انستیتو هنرشناسی، مردم نگاری و فلوکلور معروف به ک. کراپیوا

علوم روانشناسی

1- روانشناسی اجتماعی - انستیتو جامعه شناسی

 

علوم اجتماعی

1- جامعه شناسی اقتصادی و جمعیت شناسی - انستیتو جامعه شناسی

2- ساختار اجتماعی، موسسه های اجتماعی و فرایند ها - انستیتو جامعه شناسی

3- جامعه شناسی فرهنگ و زندگی معنوی - انستیتو جامعه شناسی

علوم زمین

1- ژئوتکنولوژی (زیرزمینی، باز و ساختی)- انستیتو مسائل به کارگیری از منابع طبیعی و اکولوژی

2- ژئواکولوژی - انستیتو مسائل به کارگیری از منابع طبیعی و اکولوژی 
 
 

  • زمرد آگهی
  • آریس موب
  • گسیختن
  • شمال غرب

  • IranSkin go Up
    Online User